Đang xem Hà Nội 10 năm chữa ngọng chưa thành công: Người trẻ sợ bị "tái" ngọng, ảnh hưởng tới cơ hội việc làm

Hà Nội 10 năm chữa ngọng chưa thành công: Người trẻ sợ bị "tái" ngọng, ảnh hưởng tới cơ hội việc làm

Khi mà một mai thức dậy bỗng thấy cả thế giới chỉ còn phụ âm "n" và "l", việc phát âm, giao tiếp với nhau sẽ khá gian nan. Với nhiều người trẻ, họ sợ "tái" ngọng khi tiếp xúc với những người nói ngọng. Và vấn đề về công việc, cơ hội việc làm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Có thể bạn quan tâm