Hà Nội: Lập chốt kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã lập chốt kiểm soát người ra vào trong địa bàn phường.
Có thể bạn quan tâm