Đang xem Hà Nội, mùa Đông 1963, có cô bé mặc quần yếm đi lạc ở phố Hàng Buồm...

Hà Nội, mùa Đông 1963, có cô bé mặc quần yếm đi lạc ở phố Hàng Buồm...

Xã hội
Như chưa hề có cuộc chia ly / https://www.youtube.com/watch?v=D9UPGxjHHzU
Như chưa hề có cuộc chia ly số 23: Hà Nội, mùa Đông 1963, có cô bé mặc quần yếm đi lạc ở phố Hàng Buồm...
Có thể bạn quan tâm