Hà Nội: Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương chợ Hà Đông

Trong ngày 24/08, tại Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương chợ Hà Đông.
Có thể bạn quan tâm