Han Sara chính thức rời công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

"Gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Han Sara đã chính thức nói lời rời khỏi công ty.
Có thể bạn quan tâm