Hàng nghìn người đổ về đền Hùng đi lễ ngày đầu năm

Vào ngày đầu năm Nhâm Dần, người dân đổ về đền Hùng đi lễ
Có thể bạn quan tâm