Đang xem Hẹn gặp "tuesday" trên ô tô, vợ bình tĩnh "giảng đạo lí" khuyên cô gái làm lại cuộc đời: "Đời thiếu gì thằng chưa vợ... sao mày cướp chồng của tao"

Hẹn gặp "tuesday" trên ô tô, vợ bình tĩnh "giảng đạo lí" khuyên cô gái làm lại cuộc đời: "Đời thiếu gì thằng chưa vợ... sao mày cướp chồng của tao"

Sau khi hẹn gặp cô gái được cho là bố nhí của chồng, người phụ nữ thay vì đánh ghen lại bình tĩnh ngồi cạnh giảng giải, khuyên cô gái nên chấm dứt mối quan hệ với chồng mình.
Có thể bạn quan tâm