Đang xem Liên tục các thành viên cốt cán rời đi, fan mất niềm tin vào công ty Sơn Tùng và tự hỏi: "Bao giờ thì đến Kay Trần?"

Liên tục các thành viên cốt cán rời đi, fan mất niềm tin vào công ty Sơn Tùng và tự hỏi: "Bao giờ thì đến Kay Trần?"

Chứng kiến nhân sự công ty Sơn Tùng lần lượt rời đi, cái tên Kay Trần liên tục được dân tình réo gọi.
Có thể bạn quan tâm