Mạc Trung Kiên cũng xuất hiện trên sàn catwalk này.

Mạc Trung Kiên sải bước catwalk chuyên nghiệp.
Có thể bạn quan tâm