Đang xem Màn catwalk của Hương Giang bị netizen ghép vào nền nhạc catwalk của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Nguồn: TikTok queen.vn04)

Màn catwalk của Hương Giang bị netizen ghép vào nền nhạc catwalk của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Nguồn: TikTok queen.vn04)

Màn catwalk của Hương Giang bị netizen chê tơi tả.
Có thể bạn quan tâm