Đang xem Mỹ Tâm cho biết cô đang "ế chỏng ế chơ" và thừa nhận chưa bao giờ được gọi là "em yêu"

Mỹ Tâm cho biết cô đang "ế chỏng ế chơ" và thừa nhận chưa bao giờ được gọi là "em yêu"

Mỹ Tâm cho biết cô đang "ế chỏng ế chơ" và thừa nhận chưa bao giờ được gọi là "em yêu"
Có thể bạn quan tâm