Đang xem Nhà báo Trần Mai Anh: "Tôi và Thiện Nhân phải tiết kiệm nước mắt, nỗi đau. Bởi không ai khổ giùm mình cả"

Nhà báo Trần Mai Anh: "Tôi và Thiện Nhân phải tiết kiệm nước mắt, nỗi đau. Bởi không ai khổ giùm mình cả"

Mẹ con tôi sống rất tiết kiệm. Thứ nhất là tiết kiệm nước mắt. Chẳng bao giờ khóc khi cảm thấy đau khổ cả. Vì khóc xong mệt vô cùng, nhưng nỗi đau khổ đó mình vẫn phải trải qua, chẳng ai đau khổ hộ mình cả. Kiệt sức lắm, mà còn đau hơn.
Có thể bạn quan tâm