Đang xem Ông Đoàn Ngọc Hải chứng kiến việc kiểm đếm tiền quyên góp ở Hà Nội trong ngày 25/2.

Ông Đoàn Ngọc Hải chứng kiến việc kiểm đếm tiền quyên góp ở Hà Nội trong ngày 25/2.

"Cứ ai trả 60 triệu đồng thì tôi sẵn sàng làm bồi bàn, phục vụ, bảo vệ mở cửa khách sạn... Tôi sẽ phục vụ 2 buổi chiều từ 17h đến 21h", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm