Quế Ngọc Hải test nhanh dương tính Covid-19: Vừa lỡ trận Trung Quốc lại "mất luôn" cả Tết?

Trung vệ Quế Ngọc Hải được xác định dương tính sau khi test nhanh, đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.
Có thể bạn quan tâm