Đang xem "Shop" Sơn Tùng bán áo vẽ tay 600k/ chiếc: Người chốt phát 100 đơn, người quyết không mua vì soi ra vết rách lỗi như hàng chợ

"Shop" Sơn Tùng bán áo vẽ tay 600k/ chiếc: Người chốt phát 100 đơn, người quyết không mua vì soi ra vết rách lỗi như hàng chợ

Rất nhiều phản ứng trái chiều xoay quanh chiếc áo được Sơn Tùng bán với giá 600k/ chiếc.
Có thể bạn quan tâm