Đang xem Sơn Tùng từng yêu cầu Hải Tú một điều khi quay MV, giờ nghe lại thấy hơi... "sai sai"

Sơn Tùng từng yêu cầu Hải Tú một điều khi quay MV, giờ nghe lại thấy hơi... "sai sai"

Sơn Tùng từng nhắc đi nhắc lại và thị phạm Hải Tú khi quay MV Chúng Ta Của Hiện Tại.
Có thể bạn quan tâm