Đang xem Tài sản kém Johnny Depp 50 lần, thu nhập 232 triệu nhưng tiêu hơn 1 tỷ, Amber Heard có nguy cơ phá sản

Tài sản kém Johnny Depp 50 lần, thu nhập 232 triệu nhưng tiêu hơn 1 tỷ, Amber Heard có nguy cơ phá sản

Amber Heard đang đứng trước nguy cơ phá sản vì không thể bồi thường 240 tỷ đồng cho Johnny Depp.
Có thể bạn quan tâm