Đang xem Tám tin tối: MV mới của Sơn Tùng bị yêu cầu tạm dừng phát hành chờ xử lý, Kay Trần "đã đến lúc nói nên câu... giã từ"?

Tám tin tối: MV mới của Sơn Tùng bị yêu cầu tạm dừng phát hành chờ xử lý, Kay Trần "đã đến lúc nói nên câu... giã từ"?

Các cơ quan chức năng hiện đang vào cuộc xử lý nội dung tác động xấu đối với giới trẻ trong MV mới phát hành của Sơn Tùng M-TP.
Có thể bạn quan tâm