Đang xem Tám Tin Tối: Phản ứng của Quang Hải khi biết bạn gái bị doạ tạt axit, ảnh mới của con gái Thiên An bị soi chi tiết liên quan đến Jack?

Tám Tin Tối: Phản ứng của Quang Hải khi biết bạn gái bị doạ tạt axit, ảnh mới của con gái Thiên An bị soi chi tiết liên quan đến Jack?

Hiện tại, con gái của Jack đã được hơn 8 tháng tuổi, bé có đôi mắt không lệch đi đâu được với bố.
Có thể bạn quan tâm