Đang xem Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi: Việt Hương xin lỗi đàn em và khán giả

Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi: Việt Hương xin lỗi đàn em và khán giả

Có một sự cố nhỏ xảy ra tại buổi ghi hình tập 8 Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi, Việt Hương đã mắc một sai sót nhỏ làm thay đổi toàn bộ bối cảnh và nội dung vở kịch.
Có thể bạn quan tâm