Đang xem Tình hình hiện tại của 5 "chú tiểu" trong Tịnh thất Bồng Lai: Vắng mặt sau buổi học online đầu tiên, giáo viên đang liên hệ để xem các cháu ra sao

Tình hình hiện tại của 5 "chú tiểu" trong Tịnh thất Bồng Lai: Vắng mặt sau buổi học online đầu tiên, giáo viên đang liên hệ để xem các cháu ra sao

Nhà trường nơi các bé được nuôi dưỡng tại Tịnh thất Bồng Lai đang theo học thông tin về tình hình hiện tại của các em.
Có thể bạn quan tâm