Đang xem Top 5 điều "điên rồ" chỉ giới nhà giàu mới sở hữu, có người chơi lớn muốn tên mình được nhìn thấy từ... vũ trụ?

Top 5 điều "điên rồ" chỉ giới nhà giàu mới sở hữu, có người chơi lớn muốn tên mình được nhìn thấy từ... vũ trụ?

Đúng là người có tiền mới dùng được mấy món này.
Có thể bạn quan tâm