Đang xem TP. HCM: Cấm bán hàng tại chỗ, shipper chen chúc xếp hàng mua đồ ăn cho khách

TP. HCM: Cấm bán hàng tại chỗ, shipper chen chúc xếp hàng mua đồ ăn cho khách

Sau khi có lệnh cấm bán hàng tại chỗ ở TP.HCM, hàng loạt shipper chen chúc xếp hồ để mua đồ ăn cho khách.
Có thể bạn quan tâm