Trấn Thành sẽ quay lại Running Man Việt mùa 3?

Chỉ một câu nói của Thúy Ngân đã đủ sức khiến Trấn Thành muốn quay lại Running Man mùa 3!
Có thể bạn quan tâm