Đang xem Trương Thế Vinh tập luyện cực hăng, chuẩn bị cho "trận chiến" ở Running Man Việt mùa 2 (Nguồn: FBNV)

Trương Thế Vinh tập luyện cực hăng, chuẩn bị cho "trận chiến" ở Running Man Việt mùa 2 (Nguồn: FBNV)

Để làm "Kẻ Mạnh" tại Running Man Việt mùa 2, xem ra Trương Thế Vinh đã tốn không ít công sức.
Có thể bạn quan tâm