Đang xem TS Đặng Hoàng Giang sau "Hành trình cận tử": Chúng ta nên nói về cái chết nhiều hơn

TS Đặng Hoàng Giang sau "Hành trình cận tử": Chúng ta nên nói về cái chết nhiều hơn

Trong set 1 của ngày diễn ra Wetalk với chủ đề "Vì tôi còn sống", thì TS Đặng Hoàng Giang - một trong những diễn giả của chương trình - đã mở đầu bài chia sẻ của mình trong vỏn vẹn câu nói: "Tôi thấy chúng ta nên nói về cái chết".
Có thể bạn quan tâm