Đang xem Xuân Lan bắn tiếng Anh trong tập 6 The Next Gentleman (Nguồn: The Next Gentleman)

Xuân Lan bắn tiếng Anh trong tập 6 The Next Gentleman (Nguồn: The Next Gentleman)

Phần nói tiếng Anh của Xuân Lan khiến netizen đặc biệt chú ý.
Có thể bạn quan tâm