Đang xem 30 năm qua Trái đất đã mất đi màu xanh như thế nào?

30 năm qua Trái đất đã mất đi màu xanh như thế nào?

Tùng Chaien / Theo Trí Thức Trẻ
Bạn sẽ giật mình nhận ra con người đã làm gì với tự nhiên.
Có thể bạn quan tâm