Đang xem Các tòa nhà ở Hong Kong đều có cái lỗ này mà chẳng ai rõ lý do

Các tòa nhà ở Hong Kong đều có cái lỗ này mà chẳng ai rõ lý do

Thảo Nào / Theo Trí Thức Trẻ
Chúng được gọi là cổng rồng - Long môn, là nơi rồng xuyên qua đáp xuống nước.
Có thể bạn quan tâm